caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/242854/065900_CapaTex_Mat_S1 _recycle_emmer_NL.png

CapaTex Mat S1+

Extreem matte, hoogwaardige binnenmuurverf. Ongevoelig voor strijklicht en goed bij te werken.
 • Toepassing

  Extreem matte, hoogwaardige binnenmuurverf met een hoge dekkracht. Goed toe passen in ruimten met strijklicht.

  Geschikt als matte afwerking op vele soorten ondergronden. Veelzijdig toe te passen en vlot en gemakkelijk te verwerken.

  Eigenschappen

  • dekt meestal in 1 laag
  • bestand tegen met water te verdunnen, kleurloze desinfecterende middelen
  • bevat geen oplosmiddelen of weekmakers
  • goed te reinigen, ook bij donkere kleuren
  • vrijwel ongevoelig voor het zgn. "schrijfeffect"

  Materiaalbasis

  Kunststofdispersie

  Verpakking

  • 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit en kleur.

  Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Mat S1+ is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren.

  Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen.
  Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

  Glansgraad

  Extreem mat volgens DIN EN 13300

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.

  Technische eigenschappen

  Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

  Natteslijtage

  Klasse 1 conform DIN EN 13300 (schrobvast)

  Dekking

  Klasse 1 conform DIN EN 13300

  Soortelijke massa

  ca. 1,5 kg/l

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++--
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 volgens DIN EN 998-1)
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Gipspleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 volgens DIN EN 13279)
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
   
  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
   
  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Niet goed hechtend behang
  Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
   
  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Acrylaat voegkit
  Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl Aqua UniPrimer

  Verwerkingsmethode

  CapaTex Mat S1+ aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

  Airless:
  spuithoek 50°
  nozzle 0,019-0,021"
  druk 160-190 bar
  filter 60 mesh

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opbouw van het systeem

  Grond en/of tussenlaag
  Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met CapaTex Mat S1+, verdund met maximaal 5 % water.
   
  Afwerklaag
  Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex Mat S1+, onverdund of tot maximaal 5 % met water.

  Verbruik

  Ca. 160 - 200 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
  Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4 tot 5 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyvinylacetaat-dispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaathoudende vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Particuliere woning, Maarheze

  Particuliere villa, Geldrop

  ZZG Zorggroep Griffioen, Nijmegen

  Woningen Klokkenberg, Breda

  Kerk Gereformeerde gemeente, Leiderdorp

  Product recommendation:

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.