caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/260904/069699_CapaTex_PU_Prestige_2021_NL.png

CapaTex PU Prestige

Zeer goed vloeiende en aanzetvrije extra matte binnenmuurverf.
 • Toepassing

  Extra matte, PU gemodificeerde muurverf voor wanden en plafonds binnen. Zeer goed vloeiend voor een strak en glad resultaat.

  Eigenschappen

  • gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken
  • minder gevoelig voor het zgn. schrijfeffect
  • isoleert lichte nicotine- en roetvervuiling
  • zeer goed vloeiend
  • PU gemodificeerd

  Materiaalbasis

  Kunstharsdispersie

  Verpakking

  2½, 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit en kleur

  Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex PU Prestige is volgens het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren.

  Bij toepassing van briljante, intensieve kleuren moet CapaTex PU Prestige in 2 lagen aangebracht worden voor een egaal en strak resultaat. Eventueel voorstrijken met een dekkende, op wit gebaseerde pastelkleur.

  Glansgraad

  Zeer mat (ca. 1 GU <85° - ca. 2,5 GU <60°)

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij opslaan.

  Technische eigenschappen

  Conform DIN EN 13300

  Natteslijtage

  Klasse 1 (schrobvast)

  Dekking

  Klasse 2

  Soortelijke massa

  ca. 1,3 g/cm3

  Vastestofgehalte

  ca. 41 vol.%

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20% met water verdund.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
  voorstrijken met CapaTex Fix Thix. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation.

  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. 


  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Niet goed hechtend behang
  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Oppervlakken met schimmel
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W.

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation.
  Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Acrylaat voegkit
  Onbehandelde of verse kit goed laten doordrogen (ca. 7 dagen). Eventueel voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

  Verwerkingsmethode

  CapaTex PU Prestige aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

  Bij gebruik van airless spuitapparatuur met LP (Graco) of HEA (Wagner) spuittip:
  spuithoek: 30 - 50°
  nozzle: 0,015 - 0,017"
  druk: 100 - 140 bar

  Opbouw van het systeem

  Grond- of tussenlaag
  Een grond- resp. tussenlaag aanbrengen met CapaTex PU Prestige, verdund met maximaal 5% water.
   
  Afwerklaag
  Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex PU Prestige, onverdund of tot maximaal 2% met water verdund.

  Tussen de lagen een droogtijd van 4 - 6 uur aanhouden.

  Verbruik

  Ca. 140 ml/m2 (is ca. 7 m2 per liter) per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
  Op ruwe en sterk zuigende oppervlakken naar verhouding meer. Exact verbruik vaststellen d.m.v. proef. Vermijd verspilling van verf, maak een schatting van de hoeveelheid verf die u nodig hebt.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerkings- en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4 - 6 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.

  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water en zeep reinigen.

  Opmerkingen

  Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Spoel de resten niet weg in de gootsteen of het toilet en werp ze niet in de vuilnisbak. Bied alleen lege verpakking met ingedroogde verfresten aan voor recycling. Ongebruikte verf moet als chemisch afval afgevoerd worden en mag niet met het huishoudelijk afval meegegeven worden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De EU-grenswaarde voor het VOS-gehalte van dit product (cat. A/a) is 30 g/l. Dit product bevat
  <10 g/l, gemeten volgens ISO 11890-2:2006. Het product voldoet aan de normen van het Ecolabel en BREEAM HEA 9.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Luxe nieuwbouwvilla, Geldrop

  Hotel Sint-Jorisdoelen, Middelburg

  Hotel Het Arresthuis, Roermond

  Woonboerderij, Reusel

  Product recommendation:

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden