caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/267942/071437_PremiumClean_recycle_emmer_2022_NL.png

PremiumClean

Zeer goed te reinigen, matte binnenmuurverf voor oppervlakken die zwaar worden belast.
 • Toepassing

  PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen.
   
  PremiumClean is bestand tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen en daardoor ook zeer geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, bejaardencentra, ziekenhuizen, openbare ruimten, hotels, scholen, kinderdagverblijven en horeca.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • ongevoelig voor vuilaanhechting
  • zeer goed te reinigen
  • eenvoudig te verwerken
  • waterdampdoorlatend
  • bestand tegen met water te verdunnen desinfecteer- en huishoudreinigingsmiddelen

  Materiaalbasis

  Kunstharsdispersie

  Verpakking

  2½ en 10 liter

  Kleur

  Wit.

  PremiumClean is op kleur te brengen met maximaal 10 % CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Benodigde hoeveelheid in éénkeer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Informeer naar de levertijden.

  Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in lichte en middenzware kleuren. Donkere kleuren. Kleur voor gebruik testen. Op één wand of aansluitende wanden steeds materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

  Glansgraad

  Zeer mat (conform DIN EN 13 300)
  Afhankelijk van de kijkhoek kan het oppervlak zijdemat overkomen.

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Technische eigenschappen

  volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

  Natteslijtage

  Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

  Dekking

  Dekking klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  fijn (< 100 µm)

  Soortelijke massa

  ca. 1,34 g/cm3

  Attentie

  Tips voor het schoonmaken:
  Geschikt voor het schoonmaken van de verflaag zijn vrijwel alle, met water te verdunnen, huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet gekleurd zijn. Gebruik een zachte en schone microvezeldoek.
   
  Vooraf, op een onzichtbare plaats, de werking en verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel testen. De aangegeven mengverhouding aanhouden. Geen schuurmiddel gebruiken. Afhankelijk van kleur en intensiviteit van het schoonmaken kan een licht poederen ontstaan.
  Het intensief reinigen mag pas na minimaal 14 dagen drogen van de verflaag plaatsvinden.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.
  De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
   
  Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
   
  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
   
  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
   
  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
   
  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
  Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en een impregneerlaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Niet goed hechtend behang
  Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Let op!
  Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

  Als alternatief voor de gipspleister kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.
   
  Airless spuitapparatuur
  Verdunnenmax. 5 % met water
  Airless spuitapparatuur
  Spuitdruk140 - 160 bar
  Spuithoek40° - 50°
  Nozzle in Inch0,017" - 0,019"
  Insteekfilter spuitpistoolca. 31 mm
  Rol - spuitsysteem voor binnen
  Spuitdruk80 - 120 bar
  Insteekfilter spuitpistoolca. 31mm


  Apparatuur na gebruik reinigen met water.
  Opbouw van het systeem

  Een volle, gelijkmatige laag PremiumClean aanbrengen, onverdund of verdund met maximaal 5% water. Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
  PremiumClean op een gladde ondergrond met een kortharige roller (vacht 13 mm) gelijkmatig aanbrengen en in één richting narollen.

  Verbruik

  Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog, te belasten en te reinigen na ca. 14 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
  De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren en zeven.
  In combinatie met koperzouten kan PremiumClean tot bruinverkleuring leiden.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

  Kan een allergische reactie veroorzaken.  

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, was, water, additieven, conserveermiddel

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Particuliere woning, Maarheze

  Deutsches Schauspielhaus theater,…

  Sportcampus Zuiderpark, Den Haag

  Hotel ARA Zwijndrecht

  Sint Lucas school Eindhoven

  Q-Park Museumplein

  Kinderdagverblijf De Graeff

  Een kinderhand is gauw vervuild

  Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.