caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198908/058181_Capalac_Aqua_2K_PU_Satin_WE1_mit_Haerter.png

Capacryl Aqua 2K PU Satin

Acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel belast worden.
Twee componenten (2K)

 • Toepassing

  Lakverf voor oppervlakken die chemisch en mechanisch belast worden, bijvoorbeeld in openbare gebouwen, kinderspeelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants, opslagruimten,
  fabricagehallen etc.
  Binnen en buiten toe te passen.

  Eigenschappen

  • zeer goed kras- en stootvast
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • reukarm
  • blokvast
  • geeft een mooi lakoppervlak
  • zeer goed kras- en stootvast
  • resistent tegen verkrijten 
  • bestand tegen weersinvloeden, desinfecteermiddelen en handvetten

  Materiaalbasis

  2K Acryl-polyurethaanlak, waterverdunbaar 

  Verpakking

  700 ml en 2,5 l (incl. verharder)

  Kleur

  Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

  Bij toepassing van matig dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Voor Capacryl Aqua 2K PU Satin zijn hiervoor Capacryl Aqua PU Primer en Capacryl Aqua UniPrimer geschikt.


  Kleurvast conform BFS Nr. 26:

  Bindmiddel: klasse A
  Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

  Glansgraad

  Zijdemat

  Opslag

  Koel en goed gesloten bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,2 g/cm³

  Temperatuurbestendigheid

  max. 120 °C

  Attentie

   Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 12720 bij 20 °C
   Inwerktijd Resultaat
   Aceton10 sec.  geringe verandering
   Butylacetaat10 sec.geen verandering
   Isopropanol2 min. geringe verandering
   Terpentine10 min.geen verandering
   Ammoniak10 min.geen verandering
   Kaliloog1 uurgeringe verandering
   Handcreme1 uurgeen verandering
   Azijn1 uurgeen verandering
   Ethanol1 uurgeringe verandering 
   Reiniger1 uurgeen verandering
   Melkzuur1 uurgeen verandering
   Superbenzine1 uurzichtbare verandering
   Fosforzuur1 uurgeen verandering
   Biodiesel1 uurgeringe verandering
   Handzweet1 uurgeen verandering
   Water16 uurgeen verandering
   Cola16 uurgeen verandering
   Verklaring:
  Geen verandering = tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak is geen verandering zichtbaar.

  Geringe verandering
   = tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak is uitsluitend bij (kunst)licht een geringe verkleuring en een kleur- en glansverschil zichtbaar. De verflaag wordt niet aangetast.

  Zichtbare verandering = tussen het proefvlak en het aangrenzende vlak een verkleuring en een kleur- en glansverschil zichtbaar. De verflaag wordt niet aangetast.

  Attentie: Organische kleurstoffen uit bijv. koffie en rode wijn veroorzaken verkleuring die niet te verwijderen is, dit tast de functionaliteit van de coating echter niet aan.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Voorbehandeld en gegronde oppervlakken van bijvoorbeeld staal, verzinkt staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, hard-pvc en draagkrachtige verflagen binnen en buiten. 

  De volgende ondergronden NIET behandelen met Capacryl Aqua 2K- PU Satin:

  • edelstaal, geanodiseerd staal, brons, messing, oppervlakken die langdurig met water worden belast in bijv. douches en zwembaden. 
  • dakoppervlakken, vloeren, balkonvloeren en oppervlakken waarop gereden wordt. 
  • beperkt- en niet maatvast houtwerk.
  • houten plaatmaterialen, multiplexplaten (bijv. gelaagd fineerhout) buiten.  

  Voorbereiding van de ondergrond

  De voorbehandelde en gegronde ondergrond schuren, stofvrij maken en reinigen.

  Materiaalbereiding

  De verharder aan de massa toevoegen direct voor de verwerking. Handmatig of met een lanzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw/min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren.
  De temperatuur van beide componenten moet tussen 15 - 20 °C liggen.

  Mengverhouding

  Massa : verharder  = 9 : 1 volume delen of 
  Massa : verharder  = 100 g : 9,8 g gewichtsdelen

  Verwerkingsmethode

  Capacryl Aqua 2k PU Satin aanbrengen met geschikte kwast, roller of spuitapparatuur. 

  Bij handmatig aanbrengen van de lak op een groot oppervlak een kortharige polyamide roller gebruiken en met de kwast of zeer fijne schuimstofroller nabewerken. Gereedschap aanpassen aan de grootte van het oppervlak
  Aanwijzing bij spuitapplicatie:

  Ø NozzleSpuitdrukLuchtdrukVerdunning
  Airless0,010–0,012 inch220 bar-
  Airmix/Aircoat0,010 - 0,012 inch200 - 220 bar2,0 - 2,5 bar-
  Caparol NAST
  Wagner XVLP
  FinishControl
  5500
  NAST-Frontend
  (kleur: blauw)
  Hoeveelheid
  lucht 
  2/3
  _10 %
  Hoge druk1,8 – 2,0 mm2,5 bar15 %
  De aangegeven waarde kunnen per fabrikant verschillen

  Verdunnen

  Capacryl Aqua 2K PU Satin is voor verwerking met de kwast en roller klaar voor gebruik. Verdunnen met water is niet noodzakelijk.
  Bij spuitapplicatie is verdunnen met drinkwater afhankelijk van type spuitapparatuur en spuitmethode.

  Opbouw van het systeem

  OndergrondToepassingVoorbehandeling
  ondergrond
  GrondlaagTussenlaag1)Afwerklaag
   Hout binnen reinigen/schuren CapaWood Aqua Isolation 2) Capacryl
   Aqua
   2K PU Satin 3)
   Capacryl Aqua
   2K PU Satin 4)
   Maatvast houtwerk buiten BFS Nr. 18 CapaWood Aqua Isolation 2)
   IJzer, staal binnen ontroesten/reinigen Capacryl Aqua MultiPrimer
   of 
   Disbon 481 EP-Uniprimer
   IJzer, staal buiten ontroesten/reinigen TriMaXX FerroCoat
   of 
   Disbon 481 EP-Uniprimer
   Zink binnen/buiten BFS Nr. 5 Capacryl Aqua UniPrimer
   Aluminium/koper binnen/buiten BFS Nr. 6 Capacryl Aqua UniPrimer
   Hard-PVC binnen/buiten BFS Nr. 22 Capacryl Aqua UniPrimer
   Draagkrachtige oude verflagen 5) binnen/buiten reinigen/schuren Capacryl Aqua UniPrimer
   1) Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.

   2) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation, zonodig in 2 lagen.

   3) De tussenlaag in dezelfde kleur aanbrengen als de eindlaag. Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het
     aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol grondkleursysteem.
     Deze kleur kan afwijken van de gekozen eindkleur.

   4) Bij slechtdekkende kleuren (bijv. geel/rood/oranje) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.

   5) Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object. Schade aan
     de verflaag herstellen en een grondlaag aanbrengen afgestemd op de ondergrond

  Verbruik

  Vanaf 100-120 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding
  meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingstijd

  Bij 20 °C ca. 2 uur. 
  Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

  Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden van de 'potlife' en te veel, te weinig of geen toevoeging van verharder leidt tot een drastische vermindering van de producteigenschappen.

  Verwerkingsomstandigheden

  • Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 5 °C (ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
  • Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %

  Droogtijd

   Bij 20 °C en 65 % relatieve
   luchtvochtigheid
  stofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
   Aantal uren1–210–1248
  Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap na gebruik met water reinigen en zeep, bijv. Gescha Multi-Star.
  Wij adviseren handschoenen van nitril te dragen tijdens applicatie en reinigen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Massa:
  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Verharder:
  Bevat: Hexaan, 1,6-diisocyanaat-, homopolymeer, Polyethylenglycol mono-Methylether-geblokkeerd en isocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Basismateriaal:
  Polyurethaanacrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

  Verharder:
  Alifatische polyisocyanaat, glycolether.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Flevoziekenhuis, Almere

  Hotel ARA Zwijndrecht

  Product recommendation:

  Capacryl Aqua PU Primer

  Capacryl Aqua UniPrimer

  CapaWood Aqua Isolation

  Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden