caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198230/057885_CAPACRYL_Aqua_PU_Mat_WE1.png

Capacryl Aqua PU Mat

Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor
toepassing binnen.

Toepassing

Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak voor professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen.
Geschikt als afwerking op houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.

Matte verflagen zijn gevoelig voor krassen en wrijven. Op ondergronden die vaak met handen in aanraking komen of intensief worden gebruikt de Capacryl Aqua PU Gloss/Satin toepassen.

Eigenschappen

 • blokvast, kleeft niet
 • vergeelt niet
 • geschikt voor kinderspeelgoed
 • extreem mat
 • reukarm
 • eenvoudig en licht te verwerken
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

1,0 liter en 2½ liter

Kleur

Wit

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.
Bij Capacryl Aqua PU Mat kan het bij donkere kleuren en licht poederen ontstaan.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

 • Mat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren. In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++--
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

De gegronde ondergrond schuren en stofvrij maken.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua PU Mat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Voor gebruik goed doorroeren, bij spuiten het materiaal onverdund gebruiken.
Maak bij het schilderen van grote oppervlakken gebruik van een kortharige polyamide-verfroller en rol direct na met een fijne schuimrubberen verfroller.
Past de grootte van het gereedschap aan op de grootte van het oppervlak.

Aanwijzingen bij het spuiten:

Ø nozzlespuitdrukluchtdrukverdunnen
Airless0,008–0,011 inch200 bar-
Airmix/Aircoat0,011–0,013 inch120 bar2 - 3 bar-
Lage druk1,8 - 2,2 mm-ca. 0,5 barmax. 15 %
Hoge druk2,0 - 2,5 mm-2 - 3 barmax. 15 %

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassing 1)Voorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag 3)Afwerklaag 4)
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Holz-IsoGrund 2)Indien noodzakelijk Capalac Aqua MuliPrimer of Capacryl Aqua PU Mat1 - 2 x
Capacryl Aqua PU Mat 
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
Zinkbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer
Aluminium/ koperbinnenontvetten, nawassen met waterCapacryl Aqua Uniprimer
Hard-PVCbinnenontvetten, nawassen met waterCapacryl Aqua Uniprimer
Hechtende verflagenbinnenreinigen/ schurenCapacryl Aqua Uniprimer
1. Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 606
2. Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
3. De tussenlaag moet in kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een grondkleur aangegeven om een goede dekking zeker te stellen. Deze kleur kan van de gekozen eindkleur afwijken.
4. Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 100–120 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
 • minimaal 8 °C (de ideale verwerkingstemeratuur ligt tussen de 10 °C en 25 °C)
 • relatieve luchtvochtigheid ≤ 70 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % RLVstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
aantal uren1–210–1248
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, polyurethaan-polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycol, glycolether, esteralcohol, additieven, busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Brandweermuseum De Kuyperij…

Parochie St. Martinus Welten

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.