caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/210321/061096_CapaWood_Intact_3liter_2018_NL.png

CapaWood Intact

Dekkende waterverdunbare houtverf voor buiten
met uitstekende glans- en kleurstabiliteit.

Toepassing

CapaWood Intact is een zelfreinigende, met water te verdunnen acrylaat houtverf. Op onbehandeld hout volstaat een 2-laagssysteem bestaande uit een grondlaag CapaWood Intact Primer en een afwerklaag CapaWood Intact.

Voor het schilderen van houten oppervlakken buiten zoals gevelbetimmeringen, rabatdelen, houten woningen en schuren, borstweringen etc.

Eigenschappen

  • zeer goed glans- en kleurbehoud
  • waterdampdoorlatend
  • elastisch
  • zelfreinigend
  • sneldrogend
  • reukarm

Materiaalbasis

Waterverdunbare houtverf op basis van acrylaat.

Verpakking

    • 1 en 3 liter

Kleur

Wit (basis 1)
Kleur (uit basis 1 en 3)
Zwart (alleen in 3 liter)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere
kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Zijdeglans (afhankelijk van de structuur van het houtoppervlak)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Verpakking goed gesloten houden.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Vastestofgehalte

ca. 35 vol.%

Drogelaagdikte

ca. 50 µm per laag bij een verbruik van 140 ml/m2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle houten geveloppervlakken buiten.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Het vochtpercentage in het houtwerk mag niet meer dan 18% bedragen. De harsgangen en
verweerd hout verwijderen tot het gezonde hout.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

CapaWood Intact voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met soepele platte kwast of roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op onbehandeld hout volstaat een 2-laagssysteem bestaande uit een grondlaag
CapaWood Intact Primer en een afwerklaag CapaWood Intact.

Op onbehandelde houten oppervlakken die veel te verduren hebben zoals kopshout, plekken met spijkers, naden, e.d. een extra grondlaag met Capawood Intact Primer aanbrengen.
Hout met in water verkleurende inhoudstoffen en niet-roestvast bevestigingsmateriaal 2 maal voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer.

Geschilderd ruw hout (bezaagd hout) goed reinigen, losse verflagen verwijderen en vervolgens schilderen met CapaWood Intact. Eventueel kaalgekomen hout vooraf gronden met CapaWood Intact Primer.
Op gladde, geschilderde ondergronden de verflaag na het reinigen schuren en vervolgens schilderen met CapaWood Intact.

Verbruik

Ca. 140 ml/m2 (7 m2/liter) per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 23 °C en 50 % RLVstofdroogoverschilderbaar
na uren0,53

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

De gegevens in dit technisch informatieblad gelden voor de witte CapaWood Intact.
Bij andere kleuren kunnen de vermelde waarden variëren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


Bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat minder dan 100 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat filmconservering met fungicide eigenschappen: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat, propikonazol.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.