caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/261022/069700_AmphiKlima_NL.png

AmphiKlima

Snel regenvaste buitenmuurverf voor 4-seizoenen onderhoud
 • Toepassing

  Matte gevelverf met ‘Early Rain Protection’ technologie. Onder normale omstandigheden is de aangebrachte verflaag al na 20 minuten droogtijd bestand tegen regen. AmphiKlima heeft een breed toepassingsgebied, is bijzonder geschikt voor metselwerk en cementgebonden ondergronden. De muurverf is alkalibestendig, vermindert de kans op kalkuitbloeiing en biedt een hoge CO2-remming.

  Toe te passen op beton, metselwerk, minerale pleisterlagen en dispersiesierpleisters evenals op draagkrachtige matte dispersieverflagen.

  Eigenschappen

  • snel regenvast
  • toe te passen vanaf 2 °C
  • carbonatatie-remmend
  • alkalibestendig, verzeept niet

  Materiaalbasis

  Speciale kunstharsdispersie

  Verpakking

  • 10 liter

  Kleur

  Wit en kleur

  Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. AmphiKlima is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren.

  Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.


  Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26:
       Klasse: B
       Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel en goed gesloten bewaren.

  Technische eigenschappen

  Conform DIN EN 1062:

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm, klasse S1

  Soortelijke massa

  ca. 1,45 g/cm3

  Drogelaagdikte

  100–200 µm, klasse E3

  Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

  > 50 m, klasse C1

  Wateropname

  ≤ 0,1 [kg/(m2.h0,5)], klasse W3  (laag)

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde)

  < 1,4 m, klasse V (middel)

  Bij materiaal op kleur kunnen er geringe afwijkingen zijn.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  ---++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
  "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Pleisterlagen op cement, kalk-cement en kalkbasis
  Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen en afbinden, meestal 2-4 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Het risico van kalkuitbloeiïngen kan verkleind worden door een laag CapaGrund Universal aan te brengen. Zanderige, poederende ondergronden voorstrijken met DupaFix Grund. Licht poederende en normaal zuigende ondergronden voorstrijken met OptiSilan TiefGrund.

  Oude pleisterlagen

  Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

  Beton
  Reinigen volgens een geschikte methode. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.
   
  Bakstenen metselwerk
  Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.

  Goed hechtende, matte dispersieverflagen
  Oude verflagen verflagen grondig reinigen, bijv. door hogedruk reinigen of stoomcleanen.

  Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

  Niet zuigend en droog: Voorstrijken met CapaGrund Universal of een grondlaag aanbrengen met AmphiKlima, verdund met max. 5% water.
  Matig zuigend: Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3% water.
  Sterk zuigend:Voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of Dupa Fix Grund.
  Poederend en krijtend: Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
   
  Goed hechtende sierpleister op basis van dispersie of siliconenhars
  Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.
   
  Niet goed hechtende verf- en sierpleisterlagen op basis van dispersie
  Verf- en sierpleisterlagen geheel verwijderen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende oppervlakken vervolgens voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.
   
  Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
  Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.


  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

  Opbouw van het systeem

  Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften
  behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

  Grondlaag
  Als omschreven bij ''Voorbereiding van de ondergrond".

  Tussenlaag

  AmphiKlima, verdund tot max. 10 % met water

  Afwerklaag
  AmphiKlima, verdund van 0 - 5 % met water.

  Verbruik

  Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

  Verwerkingsomstandigheden

  Temperatuur tijdens verwerking en droging: minimaal 2 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, ondergrond en omgeving.
  Relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 % tijdens verwerking en droging.

  Wachttijd

  Tussen de lagen een droogtijd van 4 - 6 uur aanhouden.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4 - 6 uur.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opmerkingen

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. 

  Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

  Bij toepassing van een donkere kleur op een alkalische ondergrond wordt aanbevolen om een grondlaag aan te brengen met CapaGrund Universal Universal om verkleuringen als gevolg van kalkuitbloeiingen te voorkomen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Bevat 1,2-benzisotiazool-3(2H)-on, gemengd product van (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Dit product is een "behandeld voorwerp” volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1), pyrithione zinc (CAS-Nr. 13463-41-7) als filmbescherming.


  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is max. < 40 g/l (2010).
  Dit product bevat max. < 20 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Dit product bevat polyacrylaathars, silicaten, calciumcarbonaat, titaanwit, glycolether, additieven en bus- en filmconserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Woningen Oleanderstraat, Rotterdam

  Albert Cuypstraat/Van Woustraat,…

  De Babbersmolen, Schiedam

  Product recommendation:

  CapaGrund Universal

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden