caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212696/061411_EXC_Muresko_B1_WA_10_LT_NL.png

Muresko

Acrylaat buitenmuurverf op basis van SilaCryl. Waterdampdoorlatend maar ook waterwerend en in vele kleuren te leveren.

Toepassing

Buitenmuurverf, toe te passen op vele ondergronden.

Geschikt voor toepassing op intacte gevelisolatiesystemen, draagkrachtige dispersieverflagen, organisch- en mineraal pleisterwerk, beton, vezelcementplaten, bakstenen metselwerk, cellenbeton etc.

Afhankelijk van de mate van verdunnen is Muresko zowel structuurbehoudend als structuurnivellerend. Bijzonder goed geschikt voor het schilderen van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

  • nieuw en innovatief bindmiddel, SilaCryl
  • in vele kleuren te leveren
  • veelzijdig toe te passen
  • hecht uitstekend op vele ondergronden
  • alkalivast, verzeept niet

Materiaalbasis

Gesilaniseerde acrylaat op basis van SilaCryl-bindmiddel met siliconentoevoeging.

Verpakking

  • 2½, 5 en  10 liter

Kleur

Wit

Overige kleuren zijn te maken met ColorExpress. Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Informeer vooraf naar de levertijden.

De kleur voor verwerking controleren.

Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken. Muresko is zelf op kleur te maken met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AmphiColor Vollton- und Abtön­farben.
Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om kleurverschil te voorkomen. 
Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26:
     Klasse: A
     Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

<100 µm,
klasse S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm,
klasse E3

Wateropname

(w-Waarde): ≤0,1[kg/(m2.h0,5)],
klasse W3  (laag)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

μd-Waarde < 1,4 m,
klasse V (middel)

Bij materiaal op kleur kunnen er geringe afwijkingen zijn.

Aanvullende producten

Muresko Nespri
Capatect Muresko Fassadenputz

Caparol Trocknungsbeschleuniger: 
Bij lage temperaturen, van 1 °C tot ca. 10 °C., kan, om de verflaag Muresko sneller regenvast te krijgen, de juiste dosering Caparol Trocknungsbeschleuniger toegevoegd worden. Raadpleeg hierbij het etiket.

Product-nr.

110

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe en oude buitengevelisolatiesystemen, afgewerkt met intacte sierpleister op basis van dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister
(conform DIN EN 998-1 klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2)
De sierpleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de Muresko wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Pleisterlagen volgens DIN EN 998-1 Klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken op mineraal pleisterwerk met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen en kan veelal na 7 dagen wachten geschilderd worden.

Oude pleisterlagen

Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund, ook bij gevelisolatiesystemen met polystyreen-isolatieplaten.

Nieuwe silicaat-sierpleisters

Schilderen met Caparol Sylitol®-producten.

Oude silicaatverven en pleisterlagen 

Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Houd rekening met de plaatselijke verordeningen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen. Het oppervlak stofvrij maken. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.
 
Cellenbeton met goed hechtende verflagen
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen het Caparol producten programma raadplegen.
 
Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.
 
Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.
 
Goed hechtende dispersie-, dispersie-silicaat- en siliconenharsverflagen
Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

Goed hechtend, niet zuigend en droog: 
Zie "Opbouw van het verfsysteem"

Matig zuigend: Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.

Sterk zuigend:Voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of Dupa Fix Grund.

Afwerklagen op gevelisolatiesystemen:Sterk zuigende, goed hechtende lagen met haarsheurtjes voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Poederend en krijtend: Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Glanzende en waterafstotende (hydrofoob) verflagen
Mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Is na het opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan adviseren wij voor te strijken met Dupa Fix Grund.
 
Goed hechtende sierpleister op basis van dispersie of siliconenhars
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.
 
Niet goed hechtende verf- en sierpleisterlagen op basis van dispersie
Verf- en sierpleisterlagen geheel verwijderen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.
 
Niet goed hechtende minerale verflagen
Verflagen volledig verwijderen. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa Fix Grund.
 
Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.
 
Ondergronden met scheuren
Schilderen met Cap-elast, FibroSil of PermaSilan.
 
Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.
Voor verwerking met de airless (Nespri-TEC-spuitsysteem) adviseren wij de Muresko Nespri-TEC te gebruiken.

Opbouw van het systeem

Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften
behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grondlaag
Als omschreven bij ''Voorbereiding van de ondergrond".

Tussenlaag

Muresko verdunnen met maximaal 10 % water of OptiSilan TiefGrund.

Afwerklaag
Muresko verdunnen met maximaal 5 % water.

Om de structuur te behouden op ruw pleisterwerk de grondlaag verdunnen met max. 15-20 % en de afwerklaag verdunnen met maximaal 10 % water.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m2 en de laagdikte met ca. 100 µm. 

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4 - 6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. 

Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn, op gevelisolatie 20.
Op buitenmuren met veel waterbelasting is er een verhoogd risico van aangroei van micro-organisme.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij toepassing binnen van oplosmiddelhoudende producten de ARBO-wetgeving naleven.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte Muresko op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)- on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (ISO) (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1), Pyrithionzink (CASNr. 13463-41-7).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is max. < 40 g/l (2010).
Dit product bevat max. < 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Dit product bevat polyacrylaathars, polysiloxanen, silicaten, calciumcarbonaat, titaanwit, glycolether, additieven en bus- en filmconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Wooncomplex De Harp, Roermond

Wooncomplex Beethovenstaete, Roermond

Woningen Pisanostraat, Eindhoven

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Winkelpand Heilige Geeststraat, Roermond

Clarissenhof, Tilburg

Woningen Fumahout, Zoetermeer

Kunstproject Lombardijen, Rotterdam

Woonwijk Westerstrasse, Elmshorn…

Studentenwoningen Darmstadt, Duitsland

Kruisbergflat IJmuiden

Nieuwbouw woningen Rodeborg Klundert

Dreefschool Haarlem

Woningen De Wold Lelystad

Sporthal De Duffelt Millingen aan de…

Parkeerdek A, Mediapark Hilversum

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Kleuradvies voor Hotel Eureka, Zeddam

Coolhaven Rotterdam

Praktijk fysiotherapie in Frankenhausen

Moerbergplantsoen, IJmuiden

Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

Woningen Fumahout, Zoetermeer

Product recommendation:

CoolProtect

Muresko Nespri