caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212694/061409_EXC_Amphibolin_B1_WA_10_LT_NL.png

Amphibolin

Dé universele, zuivere acrylaat muurverf voor de meest uiteenlopende ondergronden, zowel binnen als buiten.

Toepassing

Veelzijdig toe te passen oplosmiddelvrije buitenmuurverf. De specifieke samenstelling vermindert het z.g. schrijfeffect wat op kan treden bij donkere kleuren.
Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Bijzonder geschikt voor de bescherming van beton.

Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging. 
Geschikt voor de afwerking van minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buitengevelisolatie-systemen.

Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Dankzij de hoge lichtreflectie zeer goed toepasbaar in zwak verlichte gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.

Eigenschappen

 • zeer goed hechtend op vele soorten ondergronden
 • hoge lichtindex
 • bestand tegen desinfectiemiddelen
 • minimale emissie en oplosmiddelvrij
 • regendicht en waterwerend

Materiaalbasis

100 % zuivere acrylaatdispersie met Wet-Adhesion-Promotor voor optimale hechting onder alle omstandigheden.

Verpakking

 • 1¼, 2½, 5 en 10 liter.

Kleur

Wit
 • Amphibolin is zelf op kleur te maken met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen AlpinaColor) of AmphiColor Vollton- und Abtönfarben
 • Op niet zuigende ondergronden zoals hard-pvc of verzinkte oppervlakken max. 10 % AmphiColor of CaparolColor toevoegen
 • Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveel onderling mengen om kleurverschil te voorkomen
 • Overige kleuren zijn te maken met ColorExpress
 • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk (informeer vooraf naar de levertijden)
 • De kleur voor verwerking controleren
 • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
 • Amphibolin Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
 • Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.


Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat  G2

Opslag

Koel in originele emmer gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Gegevens volgens DIN EN 13 300:

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.
 • Natte slijtage:  klassen 1 (is schrobvast volgens DIN 53778)
 • Dekking: klasse 2 bij een verbruik van 8 m2/l

Gegevens volgens DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

50–100 µm, E2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

>350 m, C1

Wateropname

W-waarde: ≤ 0,1 [kg/(m2.h0,5)] (laag),  W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm - waarde > 0,14 m -≤ 1,4 (gemiddeld), V2


Bij materiaal op kleur kunnen geringe afwijkingen mogelijk zijn.

Attentie

De ingebouwde „Wet-Adhesion-Promotor" verhindert, zoals de laboratoriumtest op een glasplaat laat zien, zelfs bij extreme vochtbelasting het opweken van het bindmiddel waardoor de verflaag niet of nauwelijks blaasvorming of afbladderen vertoont.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Links: Gebruikelijke dispersie-buitenmuurverf, rechts: Amphibolin.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

Amphibolin:

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10 % water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Oude minerale pleisterlagen
Reparaties moeten voldoende afgebonden en droog zijn. Op grofporeuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Sterk poederende en zandende pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.
Minerale lichtgewicht pleisterlagen met Sylitol of AmphiSilan afwerken.Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)

Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-HaftGrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen impregneren met Dupa Fix Grund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Vezelcementplaten type Glasal
Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.


Goed hechtende dispersie-, dispersie-silikaat- en siliconenharsverflagen
Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

Goed hechtend, niet zuigend en droog:
Zie "Opbouw van het verfsysteem"
Matig zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Sterk zuigend:
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
Poederend en krijtend:
Impregneren met Dupa Fix Grund.

Glanzende en waterafstotende (hydrofoob) verflagen
Mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal.
Is na het opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan adviseren wij voor te strijken
met Dupa-HaftGrund.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende dispersie-sierpleisters

Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters

Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. 
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen

Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12 % en bij naaldhout 15 % bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

Verzinkte oppervlakken
Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.

Hard-PVC
Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak impregheren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN


Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters
PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gispakartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijkem met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Behang en eventuele lijmresten geheel verwijderen.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.
Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

Acrylaat voegkit
Niet behandelde of verse kit goed laten doordrogen (min. ca. 7 dagen) en voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.

Airless:

spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het systeem

Grond- en/of tussenlaag: 
Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5 % water.

Afwerklaag: 
Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.
Op ruwe ondergronden wordt de grond-, tussen- en afwerklaag met 5 % met water verdund.

Verbruik

Ca. 120 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.
Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden.
Bij toepassing binnen van oplosmiddelhoudende producten binnen de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. 
Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Als op kleur gebrachte Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden 
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. Reparaties in een gevelvlka kunnen na het schilderen zichtbaar worden. Bij  het gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling van de verflaag optreden.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. < 1 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Het Gelukshuis Cozy, Eindhoven

Kantoorpand Protonstraat, Groningen

Kantoorpand Robertweg, Coevorden

Wooncomplex De Harp, Roermond

Wooncomplex Beethovenstaete, Roermond

Woningen Pisanostraat, Eindhoven

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Oude Nieuwstraat, Amsterdam

Herenhuis Parallelweg, Maastricht

Voetgangerstunnel, Singen (Duitsland)

Woonzorgcomplex Zuyder Waert,…

Singel 110, Amsterdam

Kantoorpand SKN Emmeloord

Kantoorpand De Run, Veldhoven

Kunstproject Lombardijen, Rotterdam

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

Restaurant SEC eten &amp; drinken,…

Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

Wooncomplex Het Ravelijn, Naarden

Parkeergarages P1, P2, P5 en P9…

Ibis PowerNest Eemshaven

Parkeergarage Stadhuis Spijkenisse

Muurschildering Dr. Schaepmanschool…

Woningen Venserpolder Amsterdam

Parkeergarage Bonte Koe Nijkerk

Sporthal De Duffelt Millingen aan de…

Particuliere woning Nunspeet

Restaurant Beyerick, Zeist

Park Vossendijk, Hoogvliet Rotterdam

Herberg De Bonte Os Kampen

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Kapel Joris Zorg

Verfvertrouwen voor de Brienenoord

Flatgebouw Aristotelesstraat Barendrecht

Parochie St. Martinus Welten

Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

VvE Waterlooplein, Amsterdam

Kantorencomplex &amp;#039;De…

Wooncomplex De Trommel, Roermond

Bedrijfspand A1 Office House

Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

Renovatie St. Jozefkerk

Kumulus muziek- en theaterschool

Parkeergarage Leids Universitair Medisch…

Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en…

Ziggo Dome

Winkelpand

Boerderij Stichting Filosofie en…

Berlage Lyceum

Vakcentrum Afbouw en Onderhoud

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.