caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212694/061409_EXC_Amphibolin_B1_WA_10_LT_NL.png

Amphibolin

Dé universele, zuivere acrylaat muurverf voor de meest uiteenlopende ondergronden, zowel binnen als buiten.
 • Toepassing

  Veelzijdig toe te passen oplosmiddelvrije buitenmuurverf. De specifieke samenstelling vermindert het z.g. schrijfeffect wat op kan treden bij donkere kleuren.
  Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Bijzonder geschikt voor de bescherming van beton.

  Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging. 
  Geschikt voor de afwerking van minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buitengevelisolatie-systemen.

  Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Dankzij de hoge lichtreflectie zeer goed toepasbaar in zwak verlichte gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.

  Eigenschappen

  • zeer goed hechtend op vele soorten ondergronden
  • hoge lichtreflexie
  • bestand tegen desinfectiemiddelen
  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • regendicht en waterwerend

  Materiaalbasis

  100% zuivere acrylaatdispersie volgens DIN 55945 met Wet-Adhesion-Promotor voor een optimale hechting.

  Verpakking

  1¼, 2½, 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit

  Amphibolin is zelf op kleur te maken met AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben
  • Op niet zuigende ondergronden zoals hard-pvc of verzinkte oppervlakken max. 10 % AmphiColor of CaparolColor toevoegen
  • Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveel onderling mengen om kleurverschil te voorkomen
  • Overige kleuren zijn te maken met ColorExpress
  • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk (informeer vooraf naar de levertijden)
  • De kleur voor verwerking controleren
  • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
  • Amphibolin Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
  • Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Bij het op kleur maken met ColorExpress staan de gegevens. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

  Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
  Klasse: A
  Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

  Glansgraad

  Zijdemat , klasse G2 volgens DIN EN 1062

  Opslag

  Koel in originele emmer gesloten bewaren.

  Technische eigenschappen

  Gegevens volgens DIN EN 13 300:

  Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.
  • Natte slijtage:  klassen 1
  • Dekking: klasse 2 bij een verbruik van 8 m2/l

  Gegevens volgens DIN EN 1062:

  Maximale korrelgrootte

  fijn (< 100 µm)

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Drogelaagdikte

  50–100 µm, E2

  Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

  >350 m, C1

  Wateropname

  W-waarde: ≤ 0,1 [kg/(m2.h0,5)] (laag),  W3

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde)

  µm - waarde > 0,14 m -≤ 1,4 (gemiddeld), V2

  Bij materiaal op kleur kunnen geringe afwijkingen mogelijk zijn.

  Aanvullende producten

  CapaTex Fix THIX, OptiSilan TiefGrund, CapaGrund Universal, CapaSil Primer.

  Attentie

  De ingebouwde „Wet-Adhesion-Promotor" verhindert, zoals de laboratoriumtest op een glasplaat laat zien, zelfs bij extreme vochtbelasting het opweken van het bindmiddel waardoor de verflaag niet of nauwelijks blaasvorming of afbladderen vertoont.
  Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
  Links: Gebruikelijke dispersie-buitenmuurverf, rechts: Amphibolin.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  Amphibolin:

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
  "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  BUITEN

  Pleisterwerk volgens DIN EN 998-1 klasse CS II vanaf 2,5 N/mm2:
  Nieuwe pleisterwerk: onder normale weersomstandigheden (ca. 20 °C en 65 % RLV) kan na 2 weken het pleisterwerk behandeld worden. Bij slecht weer, bijv. wind en regen, moet een langere droogtijd worden aangehouden. Reparaties moeten goed uitgehard en droog zijn. Door voorstrijken op pleisterwerk van de mortelgroepen PII en PIII met CapaGrund Universal wordt de kans op kalkuitbloeiing sterk verminderd en kan er veelal na 7 dagen wachten geschilderd worden.

  Oud pleisterwerk: Reparaties moet goed droog en doorgehard zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zanderige pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Op zanderige, poederende pleisters een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

  Mineraal pleisterwerk met een drukvastheid tot 2,5 N/mm2 met Sylitol of een siliconenharsmuurverf van Caparol behandelen.

  Beton met toelating volgens EN 1504-2:

  Vanwege de eisen volgens EN 1504-2 adviseren wij de speciale muurverven van Disbon toe te passen.

  Beton zonder toelating volgens EN 1504-2:
  Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

  Vezelcementplaten zonder asbestvezels:

  De ondergrond voorbehandelen als omschreven in het Technisch Informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandeling". Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

  Vezelcementplaten met asbestvezels:
  Vraag advies bij DAW Nederland.

  Cementgebonden houtvezelplaten:
  Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.


  Goed hechtende dispersie-, dispersie-silikaat- en siliconenharsverflagen
  Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

  Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

  Goed hechtend, niet zuigend en droog:
  Zie "Opbouw van het verfsysteem"
  Matig zuigend:
  Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
  Sterk zuigend:
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
  Poederend en krijtend:
  Impregneren met Dupa Fix Grund.

  Glanzende en waterafstotende (hydrofoob) verflagen
  Mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal.
  Is na het opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan adviseren wij voor te strijken
  met Dupa-HaftGrund.

  Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
  Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde > 60, uitvoeren.

  Goed hechtende dispersie-sierpleisters

  Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters
  Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. 
  Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

  Niet draagkrachtige, minerale verflagen

  Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

  Niet maatvast houtwerk, onbehandeld

  Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12 % en bij naaldhout 15 % bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

  Verzinkte oppervlakken
  Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.

  Hard-PVC
  Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.

  Coil-coating
  Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
  Attentie:
  Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
  Hechting vaststellen door een proef op het object.

  Met afvoergassen of roet bevuilde oppervlakken:
  Reinigingsmethode afhankelijk van de aard van de vervuiling en schilderen met Duparol.

  Oppervlakken met schimmel, mos- en algenaangroei:
  Schimmel, mos en algen geheel verwijderen door waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Voorbehandelen met een schimmel-, mos- en algendodend preparaat en laten drogen. Als eindafwerking Amphibolin-W toepassen.

  Gescheurd pleisterwerk en -beton:
  Schilderen volgens voorschrift met FibroSil, PermaSilan of Cap-elast.

  Oppervlakken met zoutuitslag:
  Zoutuitslag droog afborstelen en impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitslag kan geen garantie voor een duurzame hechting of het opheffen van de zoutuitslag worden gegeven. Afschilferen of afbladderen blijft onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

  Reparaties buiten:
  Kleine, ondiepe reparaties uitvoeren met Fassaden-Feinspachtel. Grote reparaties met een diepte tot 20 mm uitvoeren met Histolith-Renovierspachtel.

  BINNEN

  Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1): Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen.
  Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279):
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Gipsbouwplaten:
  Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Gispakartonplaten:
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation. Beton:
  Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

  Cellenbeton:
  Voorstrijkem met CapaTex Fix THIX.

  Kalkzandsteen of baksteen:
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Goed hechtende verflagen:
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen.
  Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Niet goed hechtende verflagen:
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Lijmverflagen:
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel:
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Niet goed hechtend behang:
  Behang en eventuele lijmresten geheel verwijderen.

  Oppervlakken met schimmel:
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet:
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken:
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

  Acrylaat voegkit:
  Niet behandelde of verse kit goed laten doordrogen (min. ca. 7 dagen) en voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

  Kleine beschadigingen:
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.

  Airless-spuitapparatuur:

   Airless Membram, zuigerpompKolben, 
   Spuitdruk150 - 180 bar
   Spuitopening in Inch0,017" - 0,021"
  Spuithoek50°
   Insteekfilter spuitpistool in MW0,031 mm
   Verdunnen5 % water
   Nespri-spuitapparatuur
   Spuitopning in Inch0,016" - 0,019" dubbele nozzle
   Spuitdrukis bepaald


  Het verspuiten van de amphibolin met Nespri-spuitapparatuur is mogelijk maar niet nevelvrij.
  Bij airless-verspuiten van de Amphibolin de verf goed doorroeren en zeven.

  Opbouw van het systeem

  Grond- en/of tussenlaag: 
  Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5 % water.

  Afwerklaag: 
  Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.
  Op ruwe ondergronden wordt de grond-, tussen- en afwerklaag met 5 % met water verdund.

  Verbruik

  Ca. 120 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opmerkingen

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
  Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.

  In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden.
  Bij toepassing binnen van oplosmiddelhoudende producten binnen de ARBO-wetgeving naleven.
  Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. 
  Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

  Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
  Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

  Als op kleur gebrachte Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden 
  aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. Reparaties in een gevelvlka kunnen na het schilderen zichtbaar worden. Bij  het gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling van de verflaag optreden.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 
  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. < 2 g/l.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Kantoorgebouw Harlingertrekweg,…

  Huidenkoperstraat, Nicolaas Witsenkade,…

  VvE Het Landhuis, Abcoude

  Nieuwbouwvilla, West-Vlaanderen

  Particuliere woning, Voorschoten

  Bedrijfspand RedStar, De Lier

  Het Gelukshuis Cozy, Eindhoven

  Kantoorpand Protonstraat, Groningen

  Kantoorpand Robertweg, Coevorden

  Wooncomplex De Harp, Roermond

  Wooncomplex Beethovenstaete, Roermond

  Woningen Pisanostraat, Eindhoven

  Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

  Oude Nieuwstraat, Amsterdam

  Herenhuis Parallelweg, Maastricht

  Voetgangerstunnel, Singen (Duitsland)

  Woonzorgcomplex Zuyder Waert,…

  Singel 110, Amsterdam

  Kantoorpand SKN Emmeloord

  Kantoorpand De Run, Veldhoven

  Kunstproject Lombardijen, Rotterdam

  Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

  Restaurant SEC eten &amp; drinken,…

  Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

  Wooncomplex Het Ravelijn, Naarden

  Parkeergarages P1, P2, P5 en P9…

  Ibis PowerNest Eemshaven

  Parkeergarage Stadhuis Spijkenisse

  Muurschildering Dr. Schaepmanschool…

  Woningen Venserpolder Amsterdam

  Parkeergarage Bonte Koe Nijkerk

  Sporthal De Duffelt Millingen aan de…

  Particuliere woning Nunspeet

  Restaurant Beyerick, Zeist

  Park Vossendijk, Hoogvliet Rotterdam

  Herberg De Bonte Os Kampen

  Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

  Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

  Kapel Joris Zorg

  Verfvertrouwen voor de Brienenoord

  Flatgebouw Aristotelesstraat Barendrecht

  Parochie St. Martinus Welten

  Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

  Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

  VvE Waterlooplein, Amsterdam

  Kantorencomplex &amp;#039;De…

  Wooncomplex De Trommel, Roermond

  Bedrijfspand A1 Office House

  Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

  Renovatie St. Jozefkerk

  Kumulus muziek- en theaterschool

  Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en…

  Ziggo Dome

  Winkelpand

  Berlage Lyceum

  Vakcentrum Afbouw en Onderhoud

  Product recommendation:

  CapaGrund Universal

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden